За блога и неговия хипотетичен автор

В литературата обикновено дадена действителна личност (авторът) създава измислени личности (литературните герои). Тук е точно обратното – литературните герои са действителни личности, докато авторът е напълно измислен. Така че не се старайте да откриете кой е той. Авторът се рее из ефимерните сфери на имагинерното и е сам плод на собствената си фантазия. От него не зависи нищо и за нищо не е отговорен. Той е лек и невинен като алкохолно изпарение.

Този блог е хроника на напиванията на няколко пропаднали личности, безотговорни, нагли и цинични. Той се публикува с единствената цел да послужи като назидание и да внуши на читателите никога да не мислят и да не постъпват като отрицателните герои, описани в него.